СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Геогри Бакалов. Византия. Културно–политически очерци. София, "Век 22", 1993, 454 стр.


Автори:
Василка Тъпкова-Заимова

Страници: 91-94

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


250 изтегляния от 19.1.2018 г.