СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Велко Тонев. Котел през Възраждането. София, 1993, 288 стр.


Автори:
Тодор Ташев

Страници: 95-98

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


286 изтегляния от 19.1.2018 г.