СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Черти от творческия портрет на един учен. Професор Василка Тъпкова на седемдесет години


Автори:
Боян Бешевлиев
Павлина Бойчева

Страници: 99-101

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


195 изтегляния от 19.1.2018 г.