СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Нови данни за английските планове спрямо България по време на Втората световна война


Автори:
Светлозар Златев

Страници: 102-103

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


175 изтегляния от 19.1.2018 г.