СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пространствени измерения на столичната култура в средновековна България. Динамика на културата


Автори:
Росица Панова

Страници: 5-13

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


321 изтегляния от 19.1.2018 г.