СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Идеята за общинско взаимодействие и създаването на Съюза на българските градове


Автори:
Валери Колев

Страници: 28-40

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


238 изтегляния от 19.1.2018 г.