СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.


Автори:
Сашка Миланова

Страници: 41-54

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


183 изтегляния от 19.1.2018 г.