СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век


Автори:
Иванка Гергова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


182 изтегляния от 19.1.2018 г.