СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню


Автори:
Желязко Стоянов

Страници: 65-77

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


435 изтегляния от 19.1.2018 г.