СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Григорий Цамблак. Похвално слово на отците от Константцкия събор


Автори:
Мария Спасова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 78-82

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


245 изтегляния от 19.1.2018 г.