СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Празникът Тяло Христово и неговото място в обичайната система на българите католици


Автори:
Ангел Янков

Страници: 99-104

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


266 изтегляния от 19.1.2018 г.