СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Реалност и клишета в европейската представа за Америка през XIX век


Автори:
Петер Шефер

Страници: 5-17

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


249 изтегляния от 19.1.2018 г.