СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пътища за формиране на идеята за "Дядо Иван" през XVII век


Автори:
Андрей Андреев

Страници: 71-78

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


231 изтегляния от 19.1.2018 г.