СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за стопанското развитие на Златица и Пирдоп през Възраждането


Автори:
Иван Иванов

Страници: 79-91

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


218 изтегляния от 19.1.2018 г.