СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 635 от 19.1.2018 г.)

Кабинетът Т. Иванчов - В. Радославов и фирмилиановият въпрос
Милко Палангурски

(изтегляния 703 от 19.1.2018 г.)

Широковското тракийско светилище
Васил Дойков

(изтегляния 1019 от 19.1.2018 г.)

Матрица за коланни апликации от Североизточна България
Валентин Плетньов

(изтегляния 831 от 19.1.2018 г.)

Майстор Колю Фичето (Антропологически проучвания)
Йордан Йорданов

(изтегляния 1125 от 19.1.2018 г.)

Рец.на:Димитриос Гонис. История на българската църква.Атина, 1995, 238 стр.
Иван Тютюнджиев Пламен Павлов

(изтегляния 1126 от 19.1.2018 г.)