СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Политическите възгледи на Иван Харизанов в периода на Първата световна война до 9 Септември 1944 г.


Автори:
Лора Дончева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 114-129

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


222 изтегляния от 19.1.2018 г.