СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Поземлената собственост и законодателството на БЗНС (1920–1923 г.)


Автори:
Тодор Галунов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


203 изтегляния от 19.1.2018 г.