СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Поземлената собственост и законодателството на БЗНС (1920–1923 г.)


Автори:
Тодор Галунов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 77-87

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


696 изтегляния от 19.1.2018 г.