СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Създаването на Младежкия демократически сговор (юни 1923–октомври 1924 г.)


Автори:
Велико Лечев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 88-100

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


523 изтегляния от 19.1.2018 г.