СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Създаването на Младежкия демократически сговор (юни 1923–октомври 1924 г.)


Автори:
Велико Лечев

Страници: 88-100

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


248 изтегляния от 19.1.2018 г.