СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съветският експеримент за ускорена индустриализация в руската историография 1985–1991 г. (Основни проблеми)


Автори:
Бойко Белегов

Страници: 101-113

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


522 изтегляния от 19.1.2018 г.