СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи – Издание на Историческия факултет. Том ХХX (2022). Книжка 2


Автори:
Страници: 201-204

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


738 изтегляния от 19.12.2022 г.