СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Димитър Й. Димитров. Рим и Константинопол през тъмните векове. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, ISBN: 978-619-2082-28-4, 91 с.


Автори:
Живко Жеков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 343-344
DOI: https://doi.org/10.54664/TNNZ1991

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


574 изтегляния от 19.12.2022 г.