СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Иван Русев, Стоян Стоянов, Камелия Савова-Симеонова. Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България и неговите председатели (1931–1948). София 2022: „Spektar.bg“, ISBN 978-954-91469-3-6. 215 с.


Автори:
Милко Палангурски Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 345-347
DOI: https://doi.org/10.54664/MKVV2019

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


586 изтегляния от 19.12.2022 г.