СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Мира Маркова. Локални култури и традиции. Културна трансформация на обредни системи през ХХІ век. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2022, 193 с. ISBN 978-954-07-5518-2, ISBN 978-954-07-5519-9 (PDF)


Автори:
Мария Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 348-351
DOI: https://doi.org/10.54664/BSZG6339

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


714 изтегляния от 19.12.2022 г.