СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Професор доктор на историческите науки Казимир Попконстантинов на 80 години


Автори:
Олег Александров
Таня Джанфезова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Михаил Христов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 355-357

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


601 изтегляния от 19.12.2022 г.