СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила, които се съблюдават по отношение на научните публикации в сп. „Епохи“


Автори:
Страници: 380-380

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


537 изтегляния от 19.12.2022 г.