СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания към оформяне на материалите за публикуване в списание „Епохи“


Автори:
Страници: 381-389

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


600 изтегляния от 19.12.2022 г.