СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Материалната култура и нейното етноложко изучаване във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (в отговор на образователното есе на проф. днк Маргарита Карамихова „Материалната култура – клетата Пепеляшка в дома на етнологията“)


Автори:
Мария Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 182-189
DOI: https://doi.org/10.54664/AAMS4404

Резюме:


This article is a response to Prof. Dr. Habil Margarita Karamihova’s educational essay “Tangible Cultural Heritage: A Cinderella in the Home of Etnology.” The paper considers three main issues related to the ethnological study of material culture at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo: 1) training and research work of university lecturers in Ethnology; 2) the results of Ethnology students’ research work; and 3) the curricula in Professional Field 3.1. Sociology, Anthropology and Cultural Studies, and the academic courses on material culture included in these curricula. The article defends the opinion that material culture – a Cinderella in the home of Ethnology, – has always shone in the Ethnology study process at the University of Veliko Tarnovo; its brilliance is a merit of all former and current Ethnology lecturers, doctoral and graduate students in Ethnology.


Ключови думи:

material culture; ethnology; curricula; academic disciplines.

Изтегляне


245 изтегляния от 27.6.2023 г.