СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Капитален труд за границите на България. Отзив за: Драгомир Йорданов. Границите на България 1870–1886 г. Историческо формиране и развитие. Научен редактор: проф. д-р Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2018. 718 с. ISBN: 978-619-00-0782-1


Автори:
Петко Петков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 200-202
DOI: https://doi.org/10.54664/VLWG8678

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


165 изтегляния от 27.6.2023 г.