СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Петко Ст. Петков. Пътищата към Освобождението (До 1879 година и след това). Студии и статии по нова история на България. София, изд. Български бестселър, 2021. 496 с. ISBN: 978-954-463-250-2


Автори:
Момчил Маринов Исторически музей „Искра“ – Казанлък, България

Страници: 203-205
DOI: https://doi.org/10.54664/RNHF2981

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


157 изтегляния от 27.6.2023 г.