СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила, които се съблюдават по отношение на научните публикации в сп. „Епохи“


Автори:
Страници: 215-215

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


138 изтегляния от 27.6.2023 г.