СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания към оформяне на материалите за публикуване в списание „Епохи“


Автори:
Страници: 216-223

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


168 изтегляния от 27.6.2023 г.