СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Николай А. Кънев. Титли и рангова йерархия във Византия през IX–XI век. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2023, 650 с., ISBN: 978-619-208-347-2


Автори:
Симеон Антонов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 412-415
DOI: https://doi.org/10.54664/YHLO5680

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


488 изтегляния от 22.12.2023 г.