СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1996 / Том 4 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 630 от 19.1.2018 г.)

Усташкият национализъм - идеология и практика
Ирина Любомирова

(изтегляния 809 от 19.1.2018 г.)

Колективно неосъзнатото и бъдещето на Русия
Сергей Самигин

(изтегляния 803 от 19.1.2018 г.)

Династията на Кобургите в България
Алла Намазова

(изтегляния 1166 от 19.1.2018 г.)

За произхода на Божия мир и неговото значение
Ивелин Аргиров

(изтегляния 758 от 19.1.2018 г.)

Ислямският фундаментализъм в Босна и Херцеговина
Перко Войнович

(изтегляния 888 от 19.1.2018 г.)