СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1996 / Том 4 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 181 от 19.1.2018 г.)

Усташкият национализъм - идеология и практика
Ирина Любомирова
(изтегляния 247 от 19.1.2018 г.)

Колективно неосъзнатото и бъдещето на Русия
Сергей Самигин
(изтегляния 175 от 19.1.2018 г.)

Династията на Кобургите в България
Алла Намазова
(изтегляния 366 от 19.1.2018 г.)

За произхода на Божия мир и неговото значение
Ивелин Аргиров
(изтегляния 212 от 19.1.2018 г.)

Ислямският фундаментализъм в Босна и Херцеговина
Перко Войнович
(изтегляния 208 от 19.1.2018 г.)