СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ислямският фундаментализъм в Босна и Херцеговина


Автори:
Перко Войнович

Страници: 91-102

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


201 изтегляния от 19.1.2018 г.