СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Слави Славов. Философия на историята в българската обществена мисъл. София, 1994, 199 стр.


Автори:
Николай Проданов

Страници: 110-114

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


278 изтегляния от 15.5.2018 г.