СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за българското болярство и чорбаджийството през XV–XVIII век


Автори:
Михаил Грънчаров

Страници: 32-38

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


322 изтегляния от 19.1.2018 г.