СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Робството и проблемът за периодизацията на световната история. Дискусията продължава


Автори:
Неделчо Неделчев

Страници: 76-90

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


165 изтегляния от 19.1.2018 г.