СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Държавата и Руската православна църква в абсолютистка Русия през XVIII век


Автори:
Аркадий Ив. Комисаренко

Страници: 108-121

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


285 изтегляния от 19.1.2018 г.