СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Няколко бележки около личността на Кераца Петрица, майката на цар Иван Александър


Автори:
Мариана Димитрова
Румяна Радушева
Светослав Савов

Страници: 122-128

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


405 изтегляния от 19.1.2018 г.