СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отново за дипломатическата и военната защита на съединението 1885 г.


Автори:
Петко Петков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 23-33

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


359 изтегляния от 19.1.2018 г.