СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Руски планове за България за периода 1887–1892 г.


Автори:
Андрей Андреев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 53-64

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


334 изтегляния от 19.1.2018 г.