СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бисмарк и българският династичен въпрос 1879–1886 г.


Автори:
Валентин Спиридонов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 65-82

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


230 изтегляния от 19.1.2018 г.