СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1996 / Том 4 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 154 от 19.1.2018 г.)

Краят на монархията в Португалия
Йордан Митев
(изтегляния 195 от 19.1.2018 г.)

Скални ниши и светилища в Източните Родопи
Иван Христов
(изтегляния 408 от 19.1.2018 г.)

Средновековни манастири и църкви в сливенската планина
Георги Ковачев Иван Русев
(изтегляния 299 от 19.1.2018 г.)

По два въпроса от Ботевото наследство
Русин Русинов
(изтегляния 246 от 19.1.2018 г.)

За една игра от Каменномедната епоха
Стефан Чохаджиев
(изтегляния 188 от 19.1.2018 г.)