СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1996 / Том 4 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 236 от 19.1.2018 г.)

Краят на монархията в Португалия
Йордан Митев
(изтегляния 269 от 19.1.2018 г.)

Скални ниши и светилища в Източните Родопи
Иван Христов
(изтегляния 647 от 19.1.2018 г.)

Средновековни манастири и църкви в сливенската планина
Георги Ковачев Иван Русев
(изтегляния 392 от 19.1.2018 г.)

По два въпроса от Ботевото наследство
Русин Русинов
(изтегляния 351 от 19.1.2018 г.)

За една игра от Каменномедната епоха
Стефан Чохаджиев
(изтегляния 271 от 19.1.2018 г.)