СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1996 / Том 4 / Брой 4

Статии

Съдържание

(изтегляния 575 от 19.1.2018 г.)

Краят на монархията в Португалия
Йордан Митев

(изтегляния 731 от 19.1.2018 г.)

Скални ниши и светилища в Източните Родопи
Иван Христов

(изтегляния 1583 от 19.1.2018 г.)

Средновековни манастири и църкви в сливенската планина
Георги Ковачев Иван Русев

(изтегляния 782 от 19.1.2018 г.)

По два въпроса от Ботевото наследство
Русин Русинов

(изтегляния 886 от 19.1.2018 г.)

За една игра от Каменномедната епоха
Стефан Чохаджиев

(изтегляния 635 от 19.1.2018 г.)