СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1996 / Том 4 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 187 от 19.1.2018 г.)

Краят на монархията в Португалия
Йордан Митев
(изтегляния 218 от 19.1.2018 г.)

Скални ниши и светилища в Източните Родопи
Иван Христов
(изтегляния 490 от 19.1.2018 г.)

Средновековни манастири и църкви в сливенската планина
Георги Ковачев Иван Русев
(изтегляния 333 от 19.1.2018 г.)

По два въпроса от Ботевото наследство
Русин Русинов
(изтегляния 282 от 19.1.2018 г.)

За една игра от Каменномедната епоха
Стефан Чохаджиев
(изтегляния 221 от 19.1.2018 г.)