СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1996 / Том 4 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 127 от 19.1.2018 г.)

Краят на монархията в Португалия
Йордан Митев
(изтегляния 158 от 19.1.2018 г.)

Скални ниши и светилища в Източните Родопи
Иван Христов
(изтегляния 289 от 19.1.2018 г.)

Средновековни манастири и църкви в сливенската планина
Георги Ковачев Иван Русев
(изтегляния 273 от 19.1.2018 г.)

По два въпроса от Ботевото наследство
Русин Русинов
(изтегляния 188 от 19.1.2018 г.)

За една игра от Каменномедната епоха
Стефан Чохаджиев
(изтегляния 155 от 19.1.2018 г.)