СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Модели на политическа култура в следвоенна Полша и България


Автори:
Искра Баева

Страници: 118-124

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


265 изтегляния от 19.1.2018 г.