СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Георги Бояджиев. Историческото изследване. Теоретични и методически проблеми. Благоевград, 1996. 135 стр.


Автори:
Николай Проданов

Страници: 139-143

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


416 изтегляния от 19.1.2018 г.