СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Скални ниши и светилища в Източните Родопи


Автори:
Иван Христов Исторически музей – Габрово, България

Страници: 51-63

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


522 изтегляния от 19.1.2018 г.