Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 141 от 18.1.2018 г.)

In Memoriam
(изтегляния 165 от 18.1.2018 г.)

Седемте славянски племена и числовият модел на света
Елена Койчева
(изтегляния 274 от 18.1.2018 г.)

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг
Бистра Николова
(изтегляния 198 от 18.1.2018 г.)

Една интересна находка от манастира "Св. 40 мъченици"
Йордан Андреев Мирко Робов
(изтегляния 141 от 18.1.2018 г.)

Етническая принадлежность Нетайловского могильника
Андрей Крьiганов
(изтегляния 152 от 19.1.2018 г.)

Авгарово послание върху оловен амулет от X век
Казимир Попконстантинов
(изтегляния 191 от 19.1.2018 г.)

За един сребърен пръстен-печат от Търново
Константин Тотев
(изтегляния 180 от 19.1.2018 г.)

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 152 от 19.1.2018 г.)

Култът към Света Петка в столичния Търнов
Йордан Алексиев
(изтегляния 226 от 19.1.2018 г.)

Varia: "Непознатият" академик Димитър Ангелов
Димитър Ангелов
(изтегляния 141 от 19.1.2018 г.)