СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 594 от 18.1.2018 г.)

In Memoriam

(изтегляния 679 от 18.1.2018 г.)

Седемте славянски племена и числовият модел на света
Елена Койчева

(изтегляния 1475 от 18.1.2018 г.)

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг
Бистра Николова

(изтегляния 952 от 18.1.2018 г.)

Една интересна находка от манастира "Св. 40 мъченици"
Мирко Робов Йордан Андреев

(изтегляния 605 от 18.1.2018 г.)

Етническая принадлежность Нетайловского могильника
Андрей Крьiганов

(изтегляния 756 от 19.1.2018 г.)

Авгарово послание върху оловен амулет от X век
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 795 от 19.1.2018 г.)

За един сребърен пръстен-печат от Търново
Константин Тотев

(изтегляния 711 от 19.1.2018 г.)

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология
Николай Цвятков Кочев

(изтегляния 1051 от 19.1.2018 г.)

Култът към Света Петка в столичния Търнов
Йордан Алексиев

(изтегляния 1129 от 19.1.2018 г.)

Varia: "Непознатият" академик Димитър Ангелов
Димитър Ангелов

(изтегляния 598 от 19.1.2018 г.)