СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 324 от 18.1.2018 г.)

In Memoriam
(изтегляния 357 от 18.1.2018 г.)

Седемте славянски племена и числовият модел на света
Елена Койчева
(изтегляния 794 от 18.1.2018 г.)

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг
Бистра Николова
(изтегляния 569 от 18.1.2018 г.)

Една интересна находка от манастира "Св. 40 мъченици"
Йордан Андреев Мирко Робов
(изтегляния 309 от 18.1.2018 г.)

Етническая принадлежность Нетайловского могильника
Андрей Крьiганов
(изтегляния 388 от 19.1.2018 г.)

Авгарово послание върху оловен амулет от X век
Казимир Попконстантинов
(изтегляния 418 от 19.1.2018 г.)

За един сребърен пръстен-печат от Търново
Константин Тотев
(изтегляния 387 от 19.1.2018 г.)

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 661 от 19.1.2018 г.)

Култът към Света Петка в столичния Търнов
Йордан Алексиев
(изтегляния 759 от 19.1.2018 г.)

Varia: "Непознатият" академик Димитър Ангелов
Димитър Ангелов
(изтегляния 333 от 19.1.2018 г.)