СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 151 от 18.1.2018 г.)

In Memoriam
(изтегляния 178 от 18.1.2018 г.)

Седемте славянски племена и числовият модел на света
Елена Койчева
(изтегляния 306 от 18.1.2018 г.)

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг
Бистра Николова
(изтегляния 228 от 18.1.2018 г.)

Една интересна находка от манастира "Св. 40 мъченици"
Йордан Андреев Мирко Робов
(изтегляния 154 от 18.1.2018 г.)

Етническая принадлежность Нетайловского могильника
Андрей Крьiганов
(изтегляния 168 от 19.1.2018 г.)

Авгарово послание върху оловен амулет от X век
Казимир Попконстантинов
(изтегляния 202 от 19.1.2018 г.)

За един сребърен пръстен-печат от Търново
Константин Тотев
(изтегляния 195 от 19.1.2018 г.)

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 182 от 19.1.2018 г.)

Култът към Света Петка в столичния Търнов
Йордан Алексиев
(изтегляния 245 от 19.1.2018 г.)

Varia: "Непознатият" академик Димитър Ангелов
Димитър Ангелов
(изтегляния 150 от 19.1.2018 г.)