СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 166 от 18.1.2018 г.)

In Memoriam
(изтегляния 189 от 18.1.2018 г.)

Седемте славянски племена и числовият модел на света
Елена Койчева
(изтегляния 339 от 18.1.2018 г.)

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг
Бистра Николова
(изтегляния 250 от 18.1.2018 г.)

Една интересна находка от манастира "Св. 40 мъченици"
Йордан Андреев Мирко Робов
(изтегляния 166 от 18.1.2018 г.)

Етническая принадлежность Нетайловского могильника
Андрей Крьiганов
(изтегляния 182 от 19.1.2018 г.)

Авгарово послание върху оловен амулет от X век
Казимир Попконстантинов
(изтегляния 217 от 19.1.2018 г.)

За един сребърен пръстен-печат от Търново
Константин Тотев
(изтегляния 227 от 19.1.2018 г.)

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 217 от 19.1.2018 г.)

Култът към Света Петка в столичния Търнов
Йордан Алексиев
(изтегляния 279 от 19.1.2018 г.)

Varia: "Непознатият" академик Димитър Ангелов
Димитър Ангелов
(изтегляния 162 от 19.1.2018 г.)