СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 420 от 18.1.2018 г.)

In Memoriam

(изтегляния 464 от 18.1.2018 г.)

Седемте славянски племена и числовият модел на света
Елена Койчева

(изтегляния 1101 от 18.1.2018 г.)

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг
Бистра Николова

(изтегляния 708 от 18.1.2018 г.)

Една интересна находка от манастира "Св. 40 мъченици"
Мирко Робов Йордан Андреев

(изтегляния 418 от 18.1.2018 г.)

Етническая принадлежность Нетайловского могильника
Андрей Крьiганов

(изтегляния 521 от 19.1.2018 г.)

Авгарово послание върху оловен амулет от X век
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 534 от 19.1.2018 г.)

За един сребърен пръстен-печат от Търново
Константин Тотев

(изтегляния 493 от 19.1.2018 г.)

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология
Николай Цвятков Кочев

(изтегляния 779 от 19.1.2018 г.)

Култът към Света Петка в столичния Търнов
Йордан Алексиев

(изтегляния 884 от 19.1.2018 г.)

Varia: "Непознатият" академик Димитър Ангелов
Димитър Ангелов

(изтегляния 405 от 19.1.2018 г.)