СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 703 от 18.1.2018 г.)

In Memoriam

(изтегляния 770 от 18.1.2018 г.)

Седемте славянски племена и числовият модел на света
Елена Койчева

(изтегляния 1588 от 18.1.2018 г.)

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг
Бистра Николова

(изтегляния 1079 от 18.1.2018 г.)

Една интересна находка от манастира "Св. 40 мъченици"
Мирко Робов Йордан Андреев

(изтегляния 696 от 18.1.2018 г.)

Етническая принадлежность Нетайловского могильника
Андрей Крьiганов

(изтегляния 889 от 19.1.2018 г.)

Авгарово послание върху оловен амулет от X век
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 887 от 19.1.2018 г.)

За един сребърен пръстен-печат от Търново
Константин Тотев

(изтегляния 830 от 19.1.2018 г.)

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология
Николай Цвятков Кочев

(изтегляния 1167 от 19.1.2018 г.)

Култът към Света Петка в столичния Търнов
Йордан Алексиев

(изтегляния 1234 от 19.1.2018 г.)

Varia: "Непознатият" академик Димитър Ангелов
Димитър Ангелов

(изтегляния 688 от 19.1.2018 г.)