СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Последните завоевания на Асеневската политика в Северна Тракия през първите десетилетия на XIV век


Автори:
Ани Данчева-Василева

Страници: 109-119

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


514 изтегляния от 18.1.2018 г.