СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За значението на "житница" от крепчанския недатиран надпис


Автори:
Мария Спасова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 120-128

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


463 изтегляния от 18.1.2018 г.