СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ранносредновековни антропо-зооморфни апликации - амулети от Варненско


Автори:
Валентин Плетньов Регионални исторически музей – Варна, България

Страници: 139-146

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


416 изтегляния от 19.1.2018 г.